ODCISK

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

TUNERSHOP GmbH
reprezentowana przez prezesa Ingo Knarr
Zum Kugelfang 21
95119 Naila
Niemcy

Telefon: 09282-963920
Telefon (płatny): 01805-186030   0,14 EUR za minutę z telefonu stacjonarnego; maksymalnie 0,42 euro za minutę z sieci komórkowych
Fax: 09282-9639222
E-Mail: info@tunershop.pl
VAT UE.: DE234479168
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hof
Numer w rejestrze handlowym HRB 3707


Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV:
Pan Ingo Knarr
Zum Kugelfang 19
95119 Naila
Deutschland


Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
https://ec.europa.eu/odr.


Od 23.01.2017 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce".
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.